Varden EntreprenørSiste Nyheter Se alle nyheter

Manglerud 1-10 skole overlevert

Varden Entreprenør overleverte Norges største 1-10 skole til Undervisningsbygg Oslo KF sommeren 2017. Vi har overlevert en flott skole, et år ...

Håndverksveien 17 er overlevert

Prosjektet Håndverksveien 17 på Langhus ble 20.11.2017 overlevert til en fornøyd byggherre, Håndverksveien 1137 AS. Samme dag kunne ...

Varden Entreprenørs historie

Varden ble etablert i 2008 av Tor Unneland og Nils Stenhammer. Det startet i det små, men firmaet har vokst jevnt siden oppstarten. Vi har gjennomført store ombyggingsprosjekter, og er for tiden med på et av de mest utfordrende byggeprosjektene i Oslo.
Siden Nils og Tor startet firmaet, er vi nå blitt 23 ansatte, og vokser stadig.

Våre nøkkelegenskaper

- Stor fleksibilitet!
- Dyktige og erfarne samarbeidspartnere
- Stor markedskunnskap
- Engasjement – tett tilknytning til prosjektene
- Fornøyde kunder!
- Seriøsitet
- Erfarent og dyktig personell
- Lave kostnader og konkurransedyktige priser
- Sikker gjennomføring og god kvalitet

- fundamentet til et vellykket byggeprosjekt!