Varden Entreprenør

Prosjektoppstart på Hellerud Videregående skole

Rett før jul 2013 kom brakkeriggen på Hellerud VGS opp. Rehabiliteringen av Hellerud videregående kom i gang januar 2014.

Brugata 19 – vi er igang!

Varden Entreprenør har signert kontrakt på totalrehabilitering av Brugata 19. Byggherre er DNB Næringseiendom.

Ny Amerikansk Ambassade

Varden Entreprenør er med å utvikler og gjennomfører oppføringen av Den Nye Amerikanske Ambassaden i samarbeid med Walsh Global LCC

Brugata 19

Varden Entreprenør har signert kontrakt på totalrehabilitering av Brugata 19. Byggherre er DNB Næringseiendom.

Hellerud VGS

Ventilasjonsprosjekt for Undervisningsbygg

Prinsdal skole

Rehabilitering. Ferdigstillelse oktober 2011.

Lilleborg skole

Sanitærprosjekt. Ferdigstillelse desember 2010.

Storgata 51

•Fasadeoppgradering – Hovedentreprise •Kontraktssum ca 4 MNOK •Byggetid ca 5mnd (Okt 2010 – Mars 2011) •Byggherre – Eiendomsspar AS

Den Amerikanske Ambassade i Oslo

Sikkerhetssone for biler og passasjerer

Drammensveien 35

Ombygging og innredning av nytt hovedkontor for Holta Invest