Varden Entreprenør

Første overlevering i havn!

Varden Entreprenør hatt den første deloverleveringen av Brugata 19 til DNB Næringseiendom. Overleveringen omfattet møtesenter, kaffebar, resepsjon samt kontorlokaler plan 1-4. Både DNB Næringseiendom og den nye leietageren var meget fornøyde. – Det ble uttalt at det var sjelden høy ferdigstillelsesgrad, forteller en engasjert Teknisk koordinator Eirik Hemminghytt. – Vi har hatt et veldig godt […]

Skolestart Hellerud VGS

Prosjektet på Hellerud VGS er ca halvveis. På mandag 18. august startet 650 elever på skolen. De tok i bruk flere av lokalene vi har ferdigstilt til skolestart. – Det har vært en meget hektisk sommer, siden det er flere av lokalene vi har oppgradert som var i bruk helt frem til sommerferien. Prosjektet holder […]

Prosjektoppstart på Hellerud Videregående skole

Rett før jul 2013 kom brakkeriggen på Hellerud VGS opp. Rehabiliteringen av Hellerud videregående kom i gang januar 2014.

Brugata 19 – vi er igang!

Varden Entreprenør har signert kontrakt på totalrehabilitering av Brugata 19. Byggherre er DNB Næringseiendom.