Varden Entreprenør

   Hvem er vi?


Varden Entreprenør er et entreprenørselskap som ble stiftet i 2008. Vi har lang bakgrunn fra flere av Norges største entreprenørselskaper, og har lagt til grunn den beste kultur innen KS/HMS og seriøsitet.

Vi har god soliditet og sterke samarbeidspartnere.

Bedriften kjennetegnes ved;

-seriøsitet
-erfarent og dyktig personell
-fleksibilitet
-lave kostnader og konkurransedyktige priser
-sikker gjennomføring og god kvalitet

Varden Entreprenør har sentral godkjenning.

Vi er også medlem i StartBANK, med Id. 139774.

   Hva tilbyr vi?


Tidligfasebistand
Skisse- & forprosjekt
Tidligkalkyler, kostnadsoverslag, fastpris
Rådgivning
Beslutningsgrunnlag

Prosjektgjennomføring
Nybygg og rehabilitering
Alle entrepriseformer
Høy fokus på HMS

   Vårt lag