PILESTREDET 31 – Totalrehabilitering av studentboliger

Varden Entreprenør har signert samspillsavtale med SIO om gjennomføring av prosjektet Pilestredet 31.

Prosjektet er delt i to faser, hvor Fase 1 har omfattet utarbeidelse av målpris for prosjektet og omforent grunnlag for gjennomføring av Fase 2. Videre detaljprosjektering og bygging er definert som Fase 2. Varden har sammen med byggherren arbeidet frem en målpris for prosjektet, som avslutter fase 1 av prosjektet. Samarbeidet med SIO og Fokus Rådgiving har vært godt, og produksjonen i Pilestredet 31 starter opp i januar 2020. Prosjektet består av rehabilitering av 119 studentleiligheter over 10 etasjer.

“- Det er gjort et omfattende og svært godt arbeid med forprosjektering og arbeid frem mot omforent målpris, som resulterte i at SIO besluttet å gå videre med prosjektet med Varden som utførende entreprenør. Nå er brakkeriggen på plass, og vi gleder oss til å etablere oss i Pilestredet i januar, forteller prosjektleder Trond Nordbak Øsmundset. Prosjektet gjennomføres i samspillsentreprise og skal være ferdigstilt sommeren 2021.”

Pilestredet 31


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet