Kilden Barnehage – Fremtidsrettet barnehage overlevert til Omsorgsbygg, November 2018

Varden Entreprenør har overlevert en av Norges flotteste barnehager til Omsorgsbygg på Årvoll i Oslo. Bydel Bjerke er drifter av barnehagen som har en kapasitet på opptil 216 barn.

IMG 9553 Forsidebilde Sak 1 small

IMG 9524 small

Prosjektet innebar delvis riving av to eksisterende bygg, bygging av nytt hovedbygg, samt omgjøring av det gjenstående bygget til en utendørs lekehall med eksisterende kjeller under.

Prosjektet har hatt en byggetid på 17 måneder, inklusiv riving.

Prosjektet utviklet seg underveis og inkluderer derfor også arbeid utenfor tomta, med oppgradering av parkeringsplass med overvannshåndtering for området rundt, ny turvei og innstramming av veikryss.

IMG 9540 small

“Prosjektet Kilden Barnehage har vært Varden Entreprenør sitt første BREEAM prosjekt, samt det første vi har utført for Omsorgsbygg. Resultatet bærer preg av utrolig høy kvalitet og gode løsninger for brukerne av barnehagen, med tanke på støydempende tiltak, fleksibel romløsning, energiløsninger og utforming. Samarbeidet med byggherren Omsorgsbygg, de prosjekterende, samt underentreprenørene har vært særdeles godt og gjort at barnehagen kunne åpne i 2018, noe som har vært en målsetting fra kontraktsignering. Dette er et prosjekt vi er svært stolte av, forteller Prosjektleder Martin Stuge Bånerud”.

IMG 4798

Les artikkel på bygg.no


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet