Prosjekt Tollbodene er overlevert

Etter en intensiv sommer og høst er Tollbodenprosjektet overlevert til byggherren, Entra Eiendom. Prosjektet har bestått av rehabilitering av to fredede bygg og etablering av et nytt mellombygg som blir inngangsparti. – Det har vært et meget lærerikt å spennende prosjekt å jobbe med.

IMG 3774

Etter en intensiv sommer og høst er Tollbodenprosjektet overlevert til byggherren, Entra Eiendom.

Prosjektet har bestått av rehabilitering av to fredede bygg og etablering av et nytt mellombygg som blir inngangsparti.

– Det har vært et meget lærerikt å spennende prosjekt å jobbe med. Dette er fredede bygg fra 1800 tallet, og med en byggherre som har et sterkt ønske å ta vare på disse flotte bygningene har det blitt et spennende prosjekt å være med på.

IMG 3790

Slike bygg fremstår med en egen aura og vi har behandlet dem med respekt slik at de fortsetter å være en viktig del av bybildet i noen hundre år til, forteller prosjektleder Trond Nordbak Øsmundset.

– Gjennom prosjektet har vi opplevd mange utfordringer, slike gamle bygg har alltid noen overraskelser på lur. Sammen med en proaktiv og kompetent byggherre, gode side- og underentreprenører og et kreativt team, har vi løst alle oppgavene på en god måte, fortsetter Øsmundset.

Prosjektet har vært gjennomført som en hovedentreprise hvor Varden har koordineringen av de tekniske sideentreprisene. Byggherrens representanter har vært samlokalisert med Varden i samme brakkerigg.

– Samarbeidet med byggherre og sideentreprenører er avgjørende på et slikt bygg. Alle parter har fremstått som løsningsorienterte og positive til å skape flotte arbeidsplasser for Tolldirektoratet som nå har tatt lokalene i bruk. Vi er stolte av resultatet.

IMG 3798

IMG 3794


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet