Varden bygger teater i Arbins gate 1

I samarbeid med Eiendomsspar AS bygger Varden Entreprenør teater i bakgården av Arbins gate 1 i sentrum av Oslo.

IMG 1943 e1575271160434

Kunden sier følgende om intensjonene med prosjektet:

I Arbins gate 1 ligger Henrik Ibsens leilighet der han bodde de siste årene av sitt liv og her er også dagens Ibsenmuseum etablert. Det har lenge vært jobbet med å etablere et teater i tilknytning til museet og leiligheten for å bygge opp under den store interessen det er for Henrik Ibsen både innenfor og utenfor Norges grenser.

Målet med prosjektet er å lage et kulturbygg i Ibsens ånd med ett nytt teater som vil gjøre Ibsenmuseet til et levende Ibsen hus.

Prosjektet omfatter i hovedsak følgende arbeider:

Bygging av ny teatersal i bakgård, med nytt felles inngangsparti til museet og teatret, med omfattende refundamentering av bygget og fundamentering av nybygg i bakgård.

Det skal bygges ny heis fra plan U1 til plan 5, samt en bygningsmessig og teknisk oppgradering av 3-4 etasje over museet og oppgradering av teknisk rom og kjøkken i 5.etasje.

Fasade og takoppgradering både som en følge av byggearbeidene og som en følge av rutinemessig vedlikehold.

Ombygging og oppgradering av restaurant Ruffino.

Arbeidene er i full gang og forventet ferdigstillelse er desember 2020.


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet