Storebrand og Varden samspiller!

Varden Entreprenør har signert samspillsavtale med Storebrand Asset Management for Fase 1-utvikling av deler av Haakon VII's gate 10 som ligger ved inngangen til Vika i Oslo.

image002

Prosjektet er delt i to faser, hvor Fase 1 – Samspillsfasen omfatter utarbeidelse av målpris for prosjektet og omforent grunnlag for gjennomføring av Fase 2.

Videre detaljprosjektering og bygging er definert som Fase 2.

"Vi er veldig glade og motiverte for oppdraget! Det er et utfordrende prosjekt med både high-end krav til sluttresultatet, kravstor leietager og ikke minst utfordrende eksisterende forhold.

Varden har etter hvert bygd seg opp en stor referansedatabase og kompetanse på denne typen utfordrende prosesser, og vi tror det er en av grunnene til at vi ble valgt, uttaler Teknisk Direktør i Varden Entreprenør, Eirik Hemminghytt.

Vi er helt i startfasen, men samspillet så langt virker veldig positivt, med fleksible og løsningsorienterte parter i alle ledd"

Prosjektet omfatter 4.-6. etasje og deler av 9. og 10. etasje. Disse arealene skal tilpasses til ny kravspesifikasjon til ny leietaker som skal flytte inn 1. mai 2022. Det samlede arealet som omfattes av ombyggingsarbeidet utgjør ca. 7000 m2.

Rehabiliteringen skal foregå mens øvrige leietakere i bygget skal drive sin daglige virksomhet (butikk og kontordrift mv.).

Dette medfører at det stilles særlige krav til ombyggingsarbeidets gjennomføring, blant annet må det tas hensyn til å redusere støv- og støyplager, samt ivareta sikkerheten til brukere, kunder og tredjepersoner som ferdes i området.

Insenti er Storebrand sin prosjektleder for oppdraget og Arkitekt er DARK Arkitekter.

thumbnail image004


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet