Prosjekt Pilestredet 31 i drift i koronatiden

Prosjektet i Pilestredet 31 fikk korona-krisen rett i fanget kort tid etter oppstart. Med noen justeringer, har prosjektet vært i tilnærmet normal drift gjennom hele denne perioden.

 • Sammen med byggherrens representant satt vi på prosjektkontoret (brakka) for å se statsministerens pressekonferanse den 12. mars. Drastiske tiltak ble innført, og statsministeren stengte i praksis Norge ned. Vi forsto straks alvoret, og gjorde våre vurderinger. Det ble raskt besluttet å se på muligheter, konsekvenser, tiltak og løsninger for å opprettholde mest mulig normal drift på prosjektet. Vi konkluderte med at det var mulig å overholde smittevernreglene med byggeplassen i drift, forteller prosjektleder Trond Nordbak Øsmundset.

  img 6437

Organisasjonen på prosjektet har måttet justere måten man jobber på.

 • Vi jobber på et stort bygg, 10 etasjer, så ute på byggeplassen er det lett og holde både en og to meters avstand. Utfordringene har vært på brakkefasilitetene. Kapasiteten ble redusert til ca. ¼ i forhold til normal drift. Prosjektorganisasjonen har funnet mange gode løsninger og alle som arbeider her er utrolig tilpasningsdyktige. Vi spiser på skift, tørker av berøringsflater, unngår kollektivtransport så langt det lar seg gjøre og vi har etablert nye kontorplasser i en egen container. Alt for å imøtekomme smittevernreglene, samtidig som vi holder byggeplassen i gang, fortsetter Øsmundset

  img 6448

Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt i et bygg fra 1932, Oslos første høyhus over 10 etasjer. Når prosjektet er ferdigstilt til sommeren 2021, vil det være 119 rehabiliterte leiligheter for studenter midt i Oslo sentrum. I 1. etg. er det et mindre næringslokale.

 • I slike gamle bygg er det alltid mange overraskelser. Det krever en del løpende prosjektering og i en normalsituasjon ville vi befart problemene sammen med kunden og hatt et oppfølgingsmøte på brakka for å konkludere løsning. I den perioden vi har vært igjennom nå har vi hatt en bratt læringskurve på bruk av digitale plattformer for problemløsning og møtevirksomhet. Vi erfarer at noen prosesser tar lengere tid når man ikke er samlokalisert i møter og på befaringer, og det skal lite til før det blir misforståelser. Men alle involverte i prosjektet viser forståelse og raushet for situasjonen vi er i og de hensynene vi må ta. Dessverre opplever vi noen leveranseproblemer som kommer av stengte fabrikker i andre land, som medfører forsinkelser med bakgrunn i koronapandemien, fortsetter Øsmundset.
 • Vi opplever at vi blir flinkere til å forholde oss til smittevernreglene ettersom tiden går, samtidig som landet åpnes opp igjen litt etter litt. Vi forventer at vi kan øke bemanningen noe frem mot sommeren, og håper vi kan øke betydelig etter sommeren. Vi synes selv vi har løst situasjonen godt, men vi savner det vanlige livet på brakka, med gode kollegaer og samtaler over en kopp kaffe, avslutter Øsmundset fra sitt hjemmekontor.

  img 6441

  img 6442

  img 6459


  Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet