Lillestrøm Torv - Ventilasjonsprosjekt

Varden Entreprenør skal gjennomføre større utskiftninger og utbedringer av gamle ventilasjonsanlegg på deler av Lillestrøm Torv. Samtidig rehabiliteres tak og omkringliggende tilgrensende nødvendige forhold.

lillestrom torv ventilasjonsprosjekt

Det har vært gjennomført flere utredninger, og Fase 1-utvikling, i samarbeid med byggherren DNB Næringseiendom.

Den planlagte oppgraderingen av ventilasjons- og kjøleløsningene, inkl oppgradering av automatikk, vil ha betydelig positiv effekt på energibehovet til senteret.

I tillegg forbedres driftssituasjonen ift service og vedlikehold.

Oppgraderingsarbeidene vil pågå trinnvis, dette første trinnet omfatter ca 50.000m3/h med nye luftbehandlingsanlegg samt tilgrensede varme- og kjøleanlegg.

Prosjektet er utfordrende, bla. grunnet tilkomsten til tak midt i Lillestrøm sentrum og strenge krav til nedetid. Senteret skal hele tiden være åpent, både kjøpesenterarealene og kontorarealene.

Byggetid juni – august 2020


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet