Ny daglig leder i Varden Entreprenør AS

Martin Stuge Bånerud overtar som daglig leder i Varden Entreprenør AS fra 01.05.2021. Bånerud har jobbet 8 år i selskapet og gått gradene gjennom ulike roller i flere av våre store prosjekter. Karrieren i selskapet har gitt Bånerud bred faglig erfaring fra ledelse. Han har også vært styremedlem i Varden Entreprenør. Før han startet karrieren i Varden Entreprenør tok Bånerud høyere utdanning i USA, og har en mastergrad fra Northern Michigan University.

Varden Entreprenør ble startet i 2008 og har blitt et solid og velrenommert selskap med 30 ansatte og uttalte vekstambisjoner i årene fremover.

- Det er på tide å slippe til yngre krefter som kan fortsette den lønnsomme veksten, og videreutvikle selskapet i tråd med vårt tydelige verdigrunnlag, vekstambisjoner og tro på lagbygging, sier avtroppende daglig leder Tor G. Unneland.

Varden er et selskap som legger vekt på et utstrakt og godt samarbeid med kunder, leverandører og underentreprenører for å tilrettelegge for at alle parter skal lykkes i prosjektgjennomføringen.

Våre kjerneverdier er:

  • Tillit og åpenhet
  • Vilje og mot
  • Lojalitet og innlevelse
  • Trivsel og arbeidsglede

-Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Sammen med mine dyktige kolleger er jeg trygg på at vi skal fortsette veksten og utviklingen av selskapet på en robust og sikker måte de neste årene, sier Martin Stuge Bånerud.