Miljøvennlig isolering av verneverdig bygg

skur 38 copy sj siden

Varden Entreprenør er stolte av å være engasjert som totalentreprenør på Skur 38, på Vippetangen. Dette er et svært komplekst rehabiliteringsprosjekt hvor høye miljøkrav stiller store forventninger til nytenkning. Prosjektet utføres både med som et FutureBuilt forbildeprosjekt, samt at det har mål om å oppnå Breeam Excellent sertifisering. Skur 38 skal bli Oslo Havns hovedkontor og rehabiliteres nå til et moderne kontorbygg. Bygget står på Byantikvarens gule liste og er utpekt som verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo. Rehabiliteringen skal synliggjøre byggets historie, samtidig som det tas i bruk moderne teknologi og energieffektive løsninger.

Les mer om dette her: https://www.futurebuilt.no/Nyheter#!/Nyheter/Miljoevennlig-isolering-av-verneverdig-bygg

Skur 38 har tidligere også fått oppmerksomhet for bruk av en ny betongtype basert på brent leire som erstatning for vanlig flyveaske, ref. tildigere nyhetssak på vår nettside.

Link til Avisa Oslo sin artikkel ligger her (betalingsversjon); https://www.ao.no/disse-prosjektene-far-miljoskryt-onsker-a-endre-verden/s/5-128-131521?key=2021-07-07T07%3A13%3A00.000Z%2Fretriever%2F011c53b9fcddab299d7145694bbdaae646184a9b&fbclid=IwAR1S8UxuTrKOhMxILpUx2WdW-OzeAmbj7RuPO6xrtAyqmF2xAE0zhAL80AQ

Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet