Varden søker prosjektledere

Prosjektledere

- for bygging av effektive lag og gode relasjoner

Selskapet har gjennomført og gjennomfører en rekke prosjekter i total- og samspillsentreprise innen rehabilitering, ombygging og påbygg, samt nybygg i Oslo-regionen. Størrelsen på prosjektene har vært opp til MNOK 200. Kundene er store aktører som SiO, DNB, Storebrand og Oslo Kommune. Ordretilgangen er god i dette segmentet.

Den rette kandidaten til stillingen tror vi jobber i dag, eller har jobbet i en entreprenørvirksomhet, og har flere totalentrepriseprosjekter bak seg som prosjektleder. Du er klar nå til å påta deg et autonomt ansvar for å lede ditt team og gjennomføre total- og samspillsentrepriser på 100 – 200 MNK. Selvsagt vil du få tid til å tilegne deg etablerte firmaprosedyrer og delta i akkvisisjon av ditt første prosjekt sammen med vår ledelse og en av våre kunder.

Som Prosjektleder i Varden Entreprenør AS vil du lede ditt eget team og være ansvarlig for gjennomføring av ditt prosjekt. Du vil jobbe tett mot din overordnede prosjektdirektør. Du vil være hovedansvarlig for samspillet med din kunde i prosjektet og ellers sørge for at prosjektering, driftsplanlegging, HMS, fremdrift, kvalitet og økonomi blir ivaretatt i prosjektet.

Vi er ute etter en ingeniør og entreprenør, kvinne eller mann, som trigges av å bygge sterke lag og gode relasjoner. Som vår nye prosjektleder er du resultatorientert, trygg på deg selv og har naturlig autoritet til å få det beste ut av de du har rundt deg. For minst den ene av de to prosjektlederne vil det være en fordel med erfaring fra ledelse av prosjekter for Oslo Kommune.

Denne stillingen vil ha gode betingelser og gi mulighet for en eierandel i selskapet.

For ytterligereopplysninger, kontakt daglig leder Martin Stuge Bånerud, telefon 477 18 505

eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Søknad med CV sender du til esten.solberg@de4.no.

*Søknadsfrist mandag 7. mars.*