OSLO SKATEHALL

Oslo Skatehall er overlevert og åpnet

skateramp

Oslo Skatehall ble overlevert til en meget fornøyd byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF den 23.12.16. Overleveringen omfatter skatehall på ca. 2300m2 med tilliggende utomhusområder. Innvendig er det anlagt ca. 1500m2 skatearealer, og servicedel i to plan med bl.a. cafe, aktivitetsrom, mediarom, toaletter, tekniske rom mm. Byggherre vil etablere utvendige skateramper våren 2017, og gartnerarbeider utomhus vil bli ferdigstilt i samme forbindelse. Prosjektleder Jorunn Ulvan fremhever det gode og konstruktive samarbeidet med en engasjert byggherre, og med flinke prosjekterende, underentreprenører og leverandører som alle har bidratt til at den flotte skatehallen nå står klar for bruk på Voldsløkka i Oslo.

skateramp

Samarbeidet mellom Kultur- og idrettsbygg og Varden Entreprenør har vært veldig bra. Utfordringer underveis i byggeprosjektet har blitt løst gjennom god dialog og en vilje til å skape best mulig løsninger. Oslo skatehall har vært et prosjekt der brukerne har vært involvert fra første stund. Det har vært viktig for prosjektet at de som kjenner aktiviteten best – skaterne selv – har bidratt til utforming av hallen. Samarbeidet mellom byggherre, arkitekter, totalentreprenør og brukere har vært helt avgjørende for den flotte hallen som nå er klar til bruk sier Kommunikasjonssjef byggeprosjekter Ingunn Olsen i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

skatetriks

Arkitekter var DARK Arkitekter.

Oslo kommune åpnet dørene til Oslo Skatehall den 12.01.17 kl. 14:30, se link:https://www.ntbinfo.no/pressemelding/norsk-skateboardtalent-apnet-oslos-forste-spesialbygde-skatehall?publisherId=12550484&releaseId=13900467


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet