HÅNDVERKSVEIEN 17 ER OVERLEVERT

Prosjektet Håndverksveien 17 på Langhus ble 20.11.2017 overlevert til en fornøyd byggherre, Håndverksveien 1137 AS. Samme dag kunne Hurtigruta Carglass overta sine leiearealer i plan 1 for sitt nye hovedlager for Norge.

Prosjektet omfatter et Lagerbygg over 2 etasjer på totalt 5 000 m2, og et tilliggende 2 etasjes kontorbygg i på totalt 500 m2med tilliggende uteområder. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise, med en utfordrende kort byggetid. Prosjekteringen startet primo april 2017, og drøyt 7 måneder senere ble bygget overlevert i henhold til plan.

Grunnarbeidene og betongarbeidene var svært omfattende. Bygget ligger i en skrå fjelltomt hvor over 30 000 m3 fjell er utsprengt, og ca. 1 350 m3 betong er støpt med ca. 115 tonn armering. Bærekonstruksjoner forøvrig er stålkonstruksjoner og hulldekker Som yttervegger er det valgt sandwichelementer.

Varden Entreprenør med Prosjektleder Jorunn Ulvan, Anleggsleder Morten Remi Johansen og Driftsleder Martin Holm Johansen har hatt et godt samarbeid med våre underentreprenører. HMS har stått i fokus og til tross for hektisk fremdrift er prosjektet gjennomført uten ulykker.
Vi takker kunden og våre underentreprenører for samarbeidet, og ser frem mot nye spennende prosjekter.

Signering Overtakelsesprokoll

Utomhus mot syd

Fra Kantina i Kontorbygget