Manglerud 1-10 skole overlevert

Varden Entreprenør overleverte Norges største 1-10 skole til Undervisningsbygg Oslo KF sommeren 2017. Vi har overlevert en flott skole, et år før tiden! forteller en entusiastisk prosjektleder Trond Nordbak Øsmundset.

Eldre bygg som dette byr ofte på noen overraskelser, men på tross av alle utfordringene har vi funnet gode konstruktive løsninger, som har resultert i en overlevering et år før tiden. Det har vært meget spennende å kunne rehabilitere denne store bygningsmassen med 13 forskjellige bygg, til det som er blitt Norges største 1-10 skole, fortsetter prosjektlederen.

Prosjektet startet sommeren 2015, og var beregnet å vare til sommeren 2018. Varden Entreprenør fant løsninger som gjorde det mulig å redusere byggetiden med et år. Totalt har Varden Entreprenør gjort rehabilitering i 12 bygg, og et bygg er blitt revet. Arbeidene består i oppgradering av eksisterende bygningsmasse, med nye tekniske anlegg, overflater og universell utforming. Det er også gjort et betydelig arbeid i skolegården, med nye lekearealer og ballbane.

Vi har hatt et fantastisk team her oppe, med kunnskap innen alle fagområder. Dette har gjort at vi i samarbeid med kunden kunne løse utfordringer både bygningsmessig, teknisk og i grunnen. Denne bredden av kunnskap som finnes hos Varden Entreprenør, er den viktigste faktoren for suksess i slike kompliserte rehabiliteringsprosjekter, forteller en tydelig fornøyd prosjektleder.

Varden Entreprenør gratulerer Undervisningsbygg og brukerne på Manglerud 1-10 skole med et flott skolebygg.


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet