DEN AMERIKANSKE AMBASSADE I OSLO

Sikkerhetssone for biler og passasjerer

Ett spennende prosjekt!