LILLEBORG SKOLE

Sanitærprosjekt.

Ferdigstillelse desember 2010.