NOBELS FREDSSENTER

Bygging av fasade

Varden Nobels fredssenter 25

•Fasadebelysning – Hovedentreprise

•Kontraktssum ca 1,25 MNOK

•Byggetid ca 3mnd (2008)

•Byggherre – Statsbygg


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet