Oslo Skatehall, nybygg i totalentreprise for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Varden Entreprenør er nå i avslutningsfasen med bygging av ny skatehall på Voldsløkka i Oslo

Foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Oslo Skatehall er designet av DARK Arkitekter, og Landskapsarkitekt Rambøll/Landskapsfabrikken har utviklet utomhusområdene.

Dette har vært et utfordrende og spennende prosjekt som vi har utviklet i god dialog med kunden og med våre underentreprenører og leverandører. Skatehallen er bygget som et passivhus, og vi er svært fornøyd med at lekkasjetesten som ble utført i oktober ga et meget godt resultat, sier prosjektleder Jorunn Ulvan.

Selve hallen ble deloverlevert til byggherre den 10. november 2016, og byggherrens underentreprenør IOU Ramps er nå i full gang med bygging av skate elementer inni hallen.

Hele bygget overleveres rett før jul 2016.

Foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.


Trykk på Tag under for å lese mer om dette prosjektet