ROMSÅS IDRETTSHALL

Universell utforming av garderobeanlegg.