Sertifisert Miljøfyrtårn

Varden Entreprenør (VE) er miljøfyrtårn sertifisert. Sertifiseringen bekrefter at det å fokusere på miljø og bærekraftige løsninger over tid har gitt resultater. Sertifiseringen legger vekt på miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Gjennom dette bidrar vi til å oppnå flere av FN`s bærekraftmål.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal ta vare på virksomhetens eiendeler, materiell og utstyr. Alle våre ansatte, samarbeidspartnere, kunder og brukere skal føle seg trygge på våre byggeplasser og med våre produkter. Driften skal gjennomføres på en slik måte at det ytre miljø ikke utsettes for utilsiktede inngrep og skader. Våre prosjekter skal gjennomføres med en grunnleggende forståelse og aksept for at alle ulykker og tap kan unngås (nullskadefilosofi).

Sertifiseringen viser at vi jobber systematisk for å nå våre mål. Som bedrift ønsker vi å ha et enda større fokus på miljø og bærekraft i årene som kommer, og målsetningen er å være blant de beste innenfor vår bransje. Målene skal nås gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, hvor ledelse og ansatte deltar aktivt.

Som entreprenør ønsker vi å bidra til at fremtidens løsninger er bærekraftige og lønnsomme.